Dobrodošli na spletni strani dekanije Jarenina!

V dekanijo Jarenina so vključene župnije: Gornja Sv. Kungota, Spodnja Sv. Kungota, Svečina, Sv. Jurij ob Pesnici, Št. Ilj v Slovenskih goricah, Sv. Jakob v Slovenskih goricah, Jarenina, Sv. Marjeta ob Pesnici (Pernica), Pesnica. Dekanijo za mandatno dobo štirih let (2016-2020) trenutno vodi dekan g. Igor I. Novak, župnik v Št. Ilju in v Košakih.