Dobrodošli na spletni strani dekanije Jarenina!

V dekanijo Jarenina so vključene župnije: Gornja Sv. Kungota, Spodnja Sv. Kungota, Svečina, Sv. Jurij ob Pesnici, Št. Ilj v Slovenskih goricah, Sv. Jakob v Slovenskih goricah, Jarenina, Sv. Marjeta ob Pesnici (Pernica), Pesnica. Dekanijo za mandatno dobo štirih let (2020-2024) že drugič vodi dekan g. Igor I. Novak, župnijski upravitelj v Št. Ilju, v Košakih in v Sv. Jakobu v Slov. g., ter začasni upravitelj župnije v Jarenini.