Spodnja Sv. Kungota

 

Nadmorska višina 346 m. Zavetnik: Sv. Kunigunda, cesarica.
Župnija je bila ustanovljena leta 1891. Župnijska cerkev zidana v 13. stoletju,
sedanja cerkev 1673.

Gradiška 102, 2111 Pesnica
tel.: 02/655 399 71

Oskrbovana iz župnije Gornja Sv. Kungota