Gornja Sv. Kungota

Nadmorska višina 303 m, zavetnik Sv. Kunigunda, cesarica.
Župnija ustanovljena 1822, stalni duhovnik od 1761.
Cerkev zidana 1267, sedanja cerkev zidana 1710-1715.

Zgornja Kungota 1,
2201 Zgornja Kungota
tel 02/656 05 01
www.zupnija-kungota.si

župnik g. Ciril Kocbek 1984 (1976)
gsm 041/391 955
kocbek.ciril@gmail.com