Št. Ilj v Slovenskih goricah

Nadmorska višina 297 m. Zavetnik: Sv. Egidij, opat. Župnija je bila ustanovljena leta 1784. Župnijska cerkev je bila prvič omenjena leta 1329, sedanja cerkev je bila zidana med letoma 1806-1810 in posvečena leta 1896.

Slovenska ul. 26, 2212 Šentilj
tel.: 02/651 56 81
zupnija.sentilj@gmail.com
www.zupnijasentilj.wordpress.com

žup. upravitelj g. Igor Ignacij Novak 2013, GSM 041/868 298
duhovni pomočnik g. dr. Maksimiljan Matjaž 2013
duhovnik v pokoju g. Roman Maier 2014


V soupravi župnije Št. Ilj v Slovenskih goricah je trenutno tudi župnija Maribor-Košaki (www.zupnijambkosaki.wordpress.com), ki sicer zaenkrat spada v dekanijo Maribor.