Sv. Jakob v Slovenskih goricah

Nadmorska višina: 272 m. Zavetnik Sv. Jakob starejši, apostol.
Župnija je bila ustanovljena leta 1785. Župnijska cerkev zidana konec 14. stoletja, sedanja cerkev zidana leta 1535, posvečena 1535 leta.

Spodnji Jakobski dol 1,
2222 Jakobski dol.
tel.: 02/644 95 33
www.zupnijasvetijakob.blogspot.si

župnik g. Anton Furar 2015
GSM 041/279 632
tonef61@gmail.com