Sv. Jurij ob Pesnici

Nadmorska višina 307 m. Zavetnik: sv. Jurij, mučenec.
Župnija je bila ustanovljena leta 1871. Župnijska cerkev je bila prvič omenjena leta 1383, sedanja župnijska cerkev pa zidana v 16. stoletju.

Jurski vrh 5, 2201 Zgornja Kungota
tel.: 02/656 70 11

Oskrbovana iz župnije Svečina.