Svečina


Nadmorska višina: 290 m. Zavetnik: Sv. Andrej, apostol
Župnija in župnijska cerkev sta bili prvič omenjeni leta 1197,
sedanja cerkev je bila zidana med leti 1652-1657.

Plač 1, 2201 Zgornja Kungota
tel.: 02/656 23 01

župnik g. Branko Maček 1994
GSM: 051/211 309
branko.macek@karitasmb.si